Noordik Almelo

Simulatiewoning voor de afdeling elektro. Het lokaal is ingericht als een techniekplein, maar elke afdeling blijft apart funtioneren. Simulatiewoning voor de afdeling elektro. Montagestellingen met achterwand en plafondmontage Opslagstellingen voor montageborden onder de simulatiewoning, houtstek en platenstelling voor de afdeling bouwtechniek.

 

Download 3D Simulatiebordes Nordik college Almelo